• 22 september 2018

Goed nieuws uit BTW – land!

Het nieuwe beleid inzake de BTW boetes is gepubliceerd door de FOD financiën.

Hierin vinden we een opmerkelijk verschil dat boekhouders en accountants toejuichen.

Voor de procedures gestart na 01/01/2018 zal er rekening gehouden worden met de aard van de inbreuk.
Hierdoor zal er bij een groot deel overtredingen vanuit gegaan worden dat de vastgestelde inbreuk ter goede trouw is gebeurd.
Een gevolg hiervan is dat de bewijslast omdraait.

Vanaf nu zal uw boekhouder of accountant niet meer moeten bewijzen dat u ten goede trouw handelde.
Nu is het aan de administratie om te bewijzen dat dit niet het geval is.

 

 

Top